Do činnosti sboru dobrovolných hasičů v Chodouni je zapojena zhruba desetina místních obyvatel. Sbor má v současné době 55 členů. „Z toho je 39 mužů, 5 žen a 11 dětí,“ upozornil starosta chodouňských hasičů Jindřich Novák.

První informace o sboru pocházejí z roku 1903 a jsou z jeho pamětní knihy. Podle zápisu v ní sbor vznikl v srpnu 1903.

Během uplynulých desetiletí zasahovali chodouňští hasiči u několika velkých požárů. Mezi na patřil například požár místního mlýna z roku 1943, dobrovolní hasiči ale nejčastěji vzpomínají na požár hospody v Louníně. Když tehdy velitel sboru Antonín Šmíd vyslechl žádost o pomoc, zasalutoval a pravil: „Udržujte oheň, za půl hodiny jsme tam!“ Jeho historické prohlášení se stalo heslem současného sboru. V roce 2009 hasiči zasahovali při požáru skládky ve Stašově a při letních živelných pohromách.

V Chodouni se činnost hasičů neobejde bez úzké spolupráce s obecním úřadem. „Obec se stará o jejich dobré materiální zabezpečení. Oni jí to vrací například tím, že sekají břehy Litavky, vyřezávají nežádoucí porost z koryta řeky a podobně. Jsou také pořadateli hasičských bálů a posvícenských zábav,“ uvedl starosta Chodouně František Rambouský. V roce 2007 obec sboru zakoupila 10 kompletních stejnokrojů v hodnotě 15 tisíc korun a tři protipožární přilby v hodnotě 14 tisíc korun.

Finanční prostředky se snaží získat i sami hasiči. „Získáváme je formou brigád, plesů i prostřednictvím sponzorských darů. Organizujeme i sběr železného šrotu,“ poznamenal starosta sboru.

Stejně jako jiné dobrovolné sbory účastní se chodouňští různých soutěží a memoriálů. „Bohužel máme v současné době dost nestabilní družstva a to se odráží na výsledcích. Mrzí mne to a rád bych to změnil,“ posteskl si Jindřich Novák.

Sbor se ale může pochlubit zásahovou jednotkou, která je zařazená do JPO5 a má k dispozici vozidlo Avia s požární stříkačkou PS-12, motorovou pilu a je plně připravena k pomoci ať už při požárech nebo živelných pohromách. O svěřenou techniku se hasiči starají převážně svépomocí.

A jaké mají chodouňští hasiči přání pro letošní rok? „Rád bych dokončil opravu hasičárny a obnovil výbavu zásahového vozidla. A také bych chtěl ať už za pomoci obce, sponzorů nebo z vlastních zdrojů sboru opravit vrata a elektroinstalace hasičárny a zakoupit plovoucí zásahové čerpadlo i elektrocentrálu,“ prozradil velitel sboru.