Sbor tetínských hasičů je ale mnohem starší. „Z dostupných materiálů jsme se dozvěděli, jak se naši předkové podíleli na pořádání kulturních a společenských akcích v obci. Také vykonávali spoustu brigád a pomáhali při práci ve vesnici,“ uvedl velitel Sboru dobrovolných hasičů Tetín Jaroslav Pecka .

Na činnost svých předchůdců navázali i současní tetínští hasiči. „Náš sbor má sedmatřicet členů, z toho je pět žen. Věkový průměr naší členské základny je přes 40 let. V posledních letech se nám podařilo přivést mezi sebe i mladé lidi. Mládež se zúčastnila několika soutěží v požárním sportu a byla nám nápomocna i při celkové rekonstrukci čerpadla od firmy Stratílek, kterému je sedmdesát let,“ informoval Jaroslav Pecka. Čerpadlo sbor využívá jako funkční exponát na různých výstavách.

Tetínští dobrovolní hasiči zasahovali v loňském roce u třech větších požáru v okolí obce. Dvakrát hořely křoviny a louka. Do třetice seník. Všechny vypukly v letních měsících. „Jejich likvidace se zúčastnilo několik hasičských zásahových jednotek. Nejvíce obdivu však sklidila naše PV3S, která byla vyrobena v roce 1957. Ta mimo jiné absolvovala i povodeň v roce 2002, kdy nám po deset dní pilně pomáhala při odstraňování škod na obou březích rozvodněné Berounky,“ připomněl Jaroslav Pecka.

Kromě této více než padesátileté pomocnice má Sbor dobrovolných hasičů Tetín i moderní techniku jako je například převozní vozidlo VW Transporter a plovoucí čerpadlo aj. Tetínští hasiči nepomáhají jen při kulturních akcích, ale i při některých sportovních. V minulosti například pomáhali při pořádání Rallye Příbram, nebo při čtyřech závodech zvaných Fichtlcup. „Tam jsme působili jako traťoví komisaři a pořadatelé. Každý rok mám na starost také pálení čarodějnic, které prozatím vždy provázela country muzika. Také spolupracujeme s místní základní školou. Při akcích na začátku i konci prádznin pomáháme učitelskému sboru vymyslet pro děti zajímavý program,“ poznamenal velitel tetínských hasičů.

Zásahová jednotka tetínského sboru se pravidelně účastní školení na útvaru profesionálních hasičů v Berouně. Díky vstřícnosti obce je vcelku dobře vybavená. „Za to našemu obecnímu úřadu děkujeme. Naši hasiči se to obci snaží oplatit spoustou hodin, které odpracují například při čištění požární nádrže, místních komunikací, kanálů a podobně,“ upozornil Jaroslav Pecka.

Jediným problémem, který tetínské hasiče trápí je hasičská zbrojnice. Ta bohužel není majetkem obce ani hasičů ale církve. To hasičům neumožňuje její rozšíření ani modernizaci. Navíc musejí církvy platit nájem, který obci i samotnému sboru hasičů každoročně zatěžuje výdaje.“ To je náš největší problém, který v současné době nedokážeme nijak řešit,“ poznamenal Pecka.

Na letošní rok mají tetínští hasiči spoustu plánů. Jením z nich je i širší spolupráce se sbory dobrovolných hasičů z okolních obcí.