Soutěže, která měla dvě části – literární a výtvarnou – se zúčastnily děti, žáci a mládež ve věku do 18 let. První jmenovaná část se skládala z kategorií pro žáky od třetích tříd základních škol až po osmiletá gymnázia.

Výtvarné části se zúčastnily jak děti z mateřských škol, tak mládež do 18 let. Celkově se v letošním roce zúčastnilo 303 dětí a žáků z deseti základních škol, jedné mateřinky, osm sborů dobrovolných hasičů a jeden zájmový kroužek.

Na berounské hasičské zbrojnici se sešlo celkem osm nejlepších tvůrců v literární soutěži a sedmnáct v té výtvarné. Nejvyššího ocenění a velké gratulace se dostalo Elišce Srpové z Broum, která vyhrála krajské kolo. V republikovém kole se se svým obrázkem hasičů, kteří zasahovali při zemětřesení v Turecku, umístila na úžasném 2. místě.

Na samotný závěr ředitel berounských hasičů Tomáš Hradil a člen jednotky Pavel Horník provedli oceněné vítěze zázemím hasičů. Děti si mohly vyzkoušet, jaké to doopravdy je, když z proudnice stříká voda.

Jako každoročně i letos soutěž pořádalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.