Soutěže, která měla dvě části – literární a výtvarnou – se zúčastnily děti, žáci a mládež ve věku do 18 let. První jmenovaná část se skládala z kategorií pro žáky od třetích tříd základních škol až po osmiletá gymnázia.

Výtvarné části se zúčastnily jak děti z mateřských škol, tak mládež do 18 let. Celkově se v letošním roce zúčastnilo 303 dětí a žáků z deseti základních škol, jedné mateřinky, osm sborů dobrovolných hasičů a jeden zájmový kroužek.

Žáci 1. C a 2. C z 2. ZŠ Beroun se vydali do školy v přírodě do Smetanovy Lhoty u Písku.
Prvňáčci z 2. ZŠ Beroun vyrazili na školu v přírodě do Smetanovy Lhoty u Písku

Na berounské hasičské zbrojnici se sešlo celkem osm nejlepších tvůrců v literární soutěži a sedmnáct v té výtvarné. Nejvyššího ocenění a velké gratulace se dostalo Elišce Srpové z Broum, která vyhrála krajské kolo. V republikovém kole se se svým obrázkem hasičů, kteří zasahovali při zemětřesení v Turecku, umístila na úžasném 2. místě.

Na samotný závěr ředitel berounských hasičů Tomáš Hradil a člen jednotky Pavel Horník provedli oceněné vítěze zázemím hasičů. Děti si mohly vyzkoušet, jaké to doopravdy je, když z proudnice stříká voda.

Slavnostní otevření parkourového a workoutového hřiště v Zaječově
Podívejte se: V Zaječově otevřeli nové venkovní hřiště pro parkour a workout

Jako každoročně i letos soutěž pořádalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.