Založení hasičského sboru v obci Bzová předcházel v roce 1877 velký požár. Ten zničil na návsi 27 domů a statků se vším majetkem. Zemřeli při něm i 2 lidé. Oficiálně však sbor vznikl až v roce 1904. Na jeho založení se nejvíce podílel řídící učitel Josef Mudrucha.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE

Činnost sboru dosti narušily světové války, ale přežil je. Ve své době měli hasiči ve Bzové velice moderní techniku. K ní byl na konci šedesátých let zakoupen požární automobil Praga RN, později se výbava rozšířila o stříkačku PPS 12, ta slouží hasičům dodnes. Dalším vozidlem byla Praga V3S, která byla pořízena v roce 1999. Nyní mají bzovští k dispozici automobilovou cisternovou stříkačku Škoda 706 RT, kterou dostali od obce při příležitosti oslav 100 let trvání sboru v roce 2004.

Zbrojnici mají hasiči od počátku na návsi u rybníka. Několikrát byla modernizovaná. V posledních letech dostala novou fasádu a střechu. Rekonstrukcí prošla také klubovna, která slouží výboru i mladým hasičům ke schůzkám a jiným zájmovým činnostem.

V roce 1985 byl totiž v obci založen zájmový kroužek mladých hasičů pod vedením J. Vokáče a J. Hrubého. Přihlásilo se do něj 11 dětí, které se začaly pravidelně a s úspěchy zúčastňovat soutěží v požárním sportu.

Začátkem devadesátých let prošel útlumem činnosti nejen oddíl mladých, ale i celé sdružení. Dětský kroužek byl znovu obnoven až v roce 1999. Od této doby funguje dodnes zásluhou hlavně J. Bezděkové a Z. Machové. Děti se tu věnují nejen sportovní, ale i další zájmové činnosti.

V současné době má sbor dobrovolných hasičů 78 členů. Z toho je 53 mužů a 25 žen. Jeho starostou je A. Mencl. Zásahová devítičlenná jednotka je zařazena do JPO V. Jejím velitelem je Jiří Svoboda. Hasiči pravidelně pořádají kulturní a jiné akce. Tradicí je v obci memoriál Františka Šímy v požárním sportu.

Letos si bzovští hasiči připomněli 105. výročí svého založení. Při této příležitosti uspořádali na konci letních prázdnin oslavu u rybníku v Hlinovkách. Akci provázely soutěže a bohatý program.