O založení sboru dobrovolných hasičů Liteň rozhodlo obecní zastupitelstvo 23. července 1876 na popud místního rodáka Jana Křtitele Pecánka. V prosinci 1876 propůjčilo obecní zastupitelstvo dobrovolným hasičům stříkačku s přerušovaným proudem, košíky, žebříky a háky. Potom se konaly přípravné práce potřebné k založení sboru a pracovalo se na stanovách. Až v červenci 1877 byla svolána ustavující valná hromada, na které byly přečteny stanovy. Liteňský hasičský sbor byl posléze přihlášen do Ústřední hasičské jednoty a je nejstarším sborem dobrovolných hasičů v berounském regionu.

Litenští hasiči se scházeli nejen při požárech, ale i při různých slavnostech, mezi které patřilo i slavnostní otevření Národního divadla v Praze v roce 1881. První světová válka činnost sboru poznamenala. Jeho 17 členů muselo narukovat. V roce 1995 byl Sbor dobrovolných hasičů v Litni zařazen do III. kategorie jednotek požární ochrany, obecní úřad proto musel zřídit zásahovou jednotku na téměř profesionální úrovni. Ve stejném roce došlo v letním období v okolí obce k povodním. To bylo podnětem k vytvoření zásahové jednotky, do které bylo starostou jmenováno pět hasičů.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN - HLASUJTE ZDE

Velkým přínosem pro liteňské hasiče byl rok 1996. Zásahová jednotka se rozrostla o dva členy a poprvé se mohla zúčastnit okrskové soutěže a následně i okresní soutěže v Hořovicích. Poprvé byl prováděn výcvik ve výškách v lomu Alkazar.

V tomto roce se hasičům také podařilo získat za přispění sponzora Václava Veselého od Hasičského sboru Beroun požární automobil Tatra CAS32-T148, který jim slouží dodnes. V roce 1998 se liteňští hasiči účastnili zřejmě největšího požáru v regionu. Zasahovali u požáru výrobní haly podniku Linde Frigera v Berouně. Zásah byl spojen zejména s únikem mnoha chemických látek a škoda přesahovala 200 milionů Kč.

Zásahová jednotka tehdy měla devět členů, kteří se účastnili pravidelných školení odborné přípravy a hlavní jádro hasičů zůstalo v jednotce dodnes. Nyní má jednotka už 15 členů. Další úspěchy liteňští hasiči zaznamenali v roce 2007, kdy oslavili 130. výročí vzniku. Vyhráli okrskovou soutěž v Karlštejně a v okresní soutěži na Městském stadionu v Hořovicích obsadili 4. místo. Pestrou činnost mají i v letošním roce. Pomáhali při odčerpávání vody ze sklepů, pořádali čarodějnice pro děti a podobně.