První zmínka o založení hasičského sboru v Novém Jáchymově padla v roce 1891. Bylo to v době, když Okresní výbor na Křivoklátě podal žádost k Veleslavnému výboru zemskému království českého o vyplacení podpory 140 zl. na pořízení čtyřkolové stříkačky pro obec. Stříkačka byla objednaná u pana Smekala ze Smíchova.

Podmínkou tehdy bylo, že obec zřídí hasičský sbor a v co nejkratší době předloží stanovy. To vše se mělo stát ke konci roku 1892. Bohužel se ale přípravy na zřízení dobrovolného sboru protáhly a sbor nedokázal své stanovy předložit dříve než 3. října roku 1899. V tomto roce byl na vyzvání Okresního výboru Křivoklátského dán pokyn ke zřízení hasičského sboru v Novém Jáchymově. O rok později byla do rozpočtu obce zahrnuta finanční položka na pořízení hasičské výzbroje pro šest hasičů.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN - HLASUJTE ZDE.

V zápise ustanovující schůze, která se uskutečnila v roce 1900, byl dnem vzniku Hasičského sboru v Novém Jáchymově určen 11. leden tohoto roku. Tehdy bylo v obci 65 domů s číslem popisných a žilo v ní 443 obyvatel. Dobrovolný sbor hasičů měl v té době 39 činných členů. Organizace má k dispozici 40 metrů hadic, 6 kusů savic a dva hákové žebříky.

První motorovou stříkačku získal hasičský sbor v Novém Jáchymově v roce 1949. O čtyři roky později mu svitla naděje na přístavbu hasičské zbrojnice. Od roku 1953 se v obci začíná mluvit o přístavbě požární zbrojnice, kterou by sbor velmi potřeboval. V té době má jeho hasičská základna 58 členů.Ve stejném roce vzniká i první družstvo žáků.

Štěstí se na hasiče v Novém Jáchymově usmálo v druhé polovině roku 1964. Sbor tehdy obdržel novou motorovou stříkačku PS 12, která mu slouží dodnes. Nové zbrojnice se ale hasiči dočkali až v roce 1972. Její výstavba začala 7. ledna. Společně s ní byla vybudována i přilehlá dílna, kterou obec nechala vybudovat pro tehdejší aktivní místní organizaci Svazarmu. Dílnu v současné době využívá údajně nástupnická organizace AMK Nový Jáchymov. Dodnes kvůli této dílně musí hasiči v Novém Jáchymově řešit problémy s parkováním techniky, která jim jako jednotce požární ochrany – kategorie III (JPO III) stále přibývá. Na novou hasičskou zbrojnici, která by umožnila soustředění veškeré hasičské techniky na jednom místě a zároveň vytvořila odpovídající zázemí pro členy JPO III, nemá obec žádné vhodné místo ani potřebné finanční prostředky.

V současné době má Sbor dobrovolných hasičů Nový Jáchymov 15 členů. Z toho je jedna žena. Aktuální technické vybavení sboru zahrnuje: TATRA CAS 32 , LIAZ 101 CAS 25 , osobní automobil VW TRANSPORTER, PS 12, motorovou pilu, komunikační zařízení Kango+ a plovoucí čerpadlo.
V loňském i v letošním roce se sboru podařilo získat významnou finanční částku na ostatní drobnou výzbroj a výstroj členů zásahové jednotky JPO III od Středočeského kraje v řádech statisíců.

„Všichni naši členové samozřejmě pomáhají i při zajišťování a organizaci různých akcích v obci jako je například dětský den, Memoriál A. Dvořáka a jiné. Naši dobrovolní hasiči jsou připraveni zasáhnout při jakýchkoliv povětrnostních a jiných živelných katastrofách, krizových situacích, požárech a různých jiných technicky náročných činnostech, nejen ve své obci, ale i v širokém okolí,“ upozornil velitel novojáchymovských hasičů Jiří Kincl.