Snahy o založení požárního sboru v Žebráku se projevily už v roce 1877, kdy byl v lednu jednohlasně přijat návrh, aby byl při Tělocvičné jednotě Sokol zřízen odbor dobrovolných hasičů. Rada města tento návrh odsouhlasila 2. července 1878. V únoru 1879 byly přijaty stanovy a o měsíc později provedeny řádné volby.

Historie Sboru dobrovolných hasičů Žebrák

V roce 1880 bylo ve sboru registrováno 30 činných a 55 přispívajících členů. Prvním předsedou byl zvolen purkmistr František Čáp. V prvním roce činnosti koupila městská rada sboru novou ruční stříkačku a hasičskou výstroj za 1100 zlatých. Hasiči tehdy dostali 20 obleků, 21 přileb, 14 sekyrek a 6 lezeckých háků.

Roku 1885 se dobrovolní hasiči osamostatnili. O rok později se v rámci oslav 500 let města konalo veřejné hasičské cvičení s námětem ohrožení školní budovy.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE.

V prvních letech 20. století začal sbor v činnosti stagnovat a proto byli staří činovníci v čele sboru v roce 1912 nahrazeni mladými. Práci sboru také hodně narušila válka, neboť většina jeho členů musela na frontu. V roce 1915 se ale vedení sboru podařilo vybavit ruční stříkačku motorem, což byl na tehdejší dobu značný pokrok.

V období mezi světovými válkami se žebrácký sbor modernizoval.V roce 1930 zakoupil jednoduchý vysunovací žebřík, který roku 1937 vystřídal dvoukolový vysunovací žebřík.

O pár let později vzniklo ve sboru družstvo žen, které mělo 19 členek.Vedoucí žen byla zvolená paní Vašáková. Ženy se začaly starat především o zdravotnické služby.

V roce 1942 věnoval továrník J. Volman sboru dvoukolovou motorovou stříkačku a dopravní vozidlo. Během dalších let se počet vozového parku rozšířil, ale sboru stále chyběla zbrojnice. Ta byla vybudována v akci Z za vydatné pomoci všech hasičů až v roce 1980 v objektu bývalého pivovaru. Ve zbrojnici vznikla klubovna pro děti.

Do oddílu mladých hasičů se přihlásilo 16 chlapců.a ti začali připravovat kulturní programy a pravidelně obsazovali soutěž Plamen. V této soutěži dosahuje dobrých výsledků i současné družstvo mladých hasičů.

V 90. letech členové sboru pomáhali při stavbě domu pečovatelské služby, výdejny plynu a nákupního střediska.

V součastné době má Sbor dobrovolných hasičů v Žebráku 70 členů, z toho 12 žen, 17 dětí, 2 dorostenců, 22 členů zásahové jednotky a 17 přispívajících. K jejich práci patří činnost s mládeží, prevence obyvatelstva, kulturní život a zásahová jednotka.

V roce 2006-2007 se podařilo za finanční podpory města a dotace od ministerstva vnitra opravit zbrojnici. Vzniklo v ní moderní zázemí pro místní jednotku se šatnami a sociálním zařízením. Dále zde mají hasiči společenskou místnost a klubovnu pro mladé hasiče, nechybí ani plynové vytápění a garáž pro nové zásahové vozidlo Tatra 815.

A to vše díky starostovi Žebráku Danielu Havlíkovi, který zajistil pětimilionovou dotaci a členům sboru, kteří při rekonstrukci odpracovali 1983 hodin.

Družstva žebráckých hasičů se pravidelně účastní různých soutěží v regionu i jeho okolí, ve kterých dosahují velmi dobrých výsledků.