Když si naši předkové koncem minulého století uvědomili, že si s ohněm poradí jedině společně, dali na slova řídícího učitele Dominika Juppy a 30. května 1898 založili Sbor dobrovolných hasičů ve Žloukovicích.

Z historie žloukovického sboru

Již od začátku své spolkové činnosti byli místní hasiči velice aktivní, a to i kulturně. Za šest let po vzniku sboru sehráli 26 divadelních představení, i přesto, že si půjčovali jeviště ve Zbečně a do Žloukovic ho dopravovali po řece na lodi tam i zpět.

Výtěžky z kulturních akcí a a sbírky občanů využili roku 1906 k nákupu první čtyřkolové stříkačky. Uplatnění hasičů bylo třeba již v roce 1903, kdy zasahovali u požáru čtyř chalup na Kamýku. V roce 1910 byl další velký oheň opět na Kamýku, to zde shořely tři chalupy. Téhož roku vyjeli hasiči prvně mimo obec . 26. června pomáhali při požáru v Nové Huti.

Projevem uznání dobré práce sboru bylo i zvolení Josefa Dlouhého za starostu župy Křivoklátské, v této funkci vydržel do roku 1938, kdy byl tento systém zrušen.

Již v roce 1908 byla postavena hasičská zbrojnice, která sloužila svému účelu až do roku 2001. Tehdy byla postavena zbrojnice nová, velká a moderní.

První motorová stříkačka byla pořízena v roce 1951, a to za peníze z veřejné sbírky. Jednalo se o PS 6 a ta zde dobře sloužila až do roku 1965, kdy byla nahrazena PS 8. Touto stříkačkou hasiči úspěšně likvidovali požáry v roce 1966, například při požáru chaty U Kovárny, několik menších ohňů na skládce za obcí a v lese podél železniční tratě. Další velké požáry v obci byly 1. srpna 1968, kdy hořela sýpka a 13. června 1978 vzplanula chata za řekou nad tratí. V dnešní době, kdy jsou dojezdové časy HZS Beroun již velice krátké, už většinou profesionálním hasičům dobrovolní hasiči ze Žloukovic pouze asistují.

Dobrovolní hasiči hledají své nástupce

V letošním roce již měli jeden výjezd, a to 13. dubna, kdy hořel travní porost v lese pod areálem bývalého JZD.

V minulém roce oslavil sbor 110 let své činnosti a po celou tuto dlouhou dobu byli hasiči vždy mezi prvními, ať už při brigádnické práci pro obec, nebo v pořádání kulturních a sportovních akcí. Z hasičských řad vyšlo i mnoho dárců krve, jejichž nezištný dar pomáhá zachraňovat další životy.

V současné době má sbor 33 členů, zásahovou jednotku v počtu 11 členů, k dispozici má DA Robur, PS 12, plovací čerpadlo Kawasaki a nafukovací raft Colorado. Při školeních a praktických cvičeních se zdokonalují jak v teorii, tak i v hasičské praxi.

Ale sbor má i nedostatky. Vymysleli sice před lety netradiční soutěž O pohár na Berounce, kterou přebral okrsek Chyňava, kterého jsou Žloukovice členy, a Žloukovické brodění. Přesto mají v posledních letech problém tyto i další soutěže svými členy obsazovat. Přijali sice do sboru několik mladých mužů, ale stále je jich nedostatek.

Doufáme, že z těchto mladých hasičů vyrostou kvalitní a zapálení funkcionáři, jak bylo dobrým zvykem. Vždyť jména jako F. Lemon st., J. Šturc st., M. Hanko, J. Valachovič, V. Beran, L. Kučera, J. Tkadlec jsou v dějinách Žloukovických hasičů skutečným pojmem.