Nově je zásahová jednotka vybavena i dýchací technikou. V letošním roce byl obcí zakoupen nový dopravní automobil Ford Tranzit.

Každoročně se hasiči podílejí na organizaci dětského dne, kterého se zúčastňují s technikou a na závěr akce pro děti nastříkají pěnu. Lampionové průvody pod taktovkou hasičů nesou název Drozdovské světélkování.

Archivní materiály připomínají, že sbor pomáhal v roce 1914 hasit požár na hradě Točník po úderu blesku do věže kaple. V roce 1903 vykonával záslužné činnosti i mimo obor hasičský. Založil knihovnu, pořádal masopustní zábavy, dožínkové slavnosti, silvestrovské večírky, hasičské plesy, sousedské vínky, posvícenské zábavy a divadelní představení.