Součástí běštínského sboru je jednotka požární ochrany zařazená v kategorii JPO V.

Hasiči pořádají v obci podzimní pochody, pálení čarodějnic nebo prázdninové hasičské odpoledne, které se v letošním roce odehraje na louce pod hájovnou 17. srpna. Zajišťují rovněž zázemí pro letní kino a říjnovou drakiádu.

„Pomáháme při přípravách na obecní zahájení adventu. Dále jsme registrováni v programu pro zpětný odběr elektrozařízení, který uskutečňujeme u příležitosti sběru nebezpečného odpadu dvakrát ročně. Nebezpečný odpad též pomáháme nakládat,“ připomněl Miloslav Anděl mladší.