Menší krize ve sboru přišla na přelomu tisíciletí a promítla se i do sportovní činnosti. Hasiči ji nakonec zažehnali obyčejnou sázkou. „Kdo je lepší, staří nebo mladí?“ A tak 5. července 2001 v 16 hodin odstartoval první ročník soutěže hýskovských hasičů v požárním útoku. Vítězem se stali zkušenější a nestárnoucí "senioři".

O rok později v Hýskově vzniklo i soutěžní družstvo žen. Premiérové vystoupení mělo při oslavách 100 let SDH Železná, kde získalo své první vítězství.

V srpnu téhož roku postihla obec ničivá povodeň, kdy se hladina řeky Berounky zvýšila o 7 metrů. Na odstraňování škod se podílela většina členů sboru. Nutno připomenout soulad, nasazení a obětavost zasahujících. Povodeň stmelila kolektiv a ukázala solidaritu k postiženým.

Připravenost sboru prověřil v září 2006 požár stodoly. Místní jednotka byla na místě jako první, zaujala pozici uvnitř dvora a zajišťovala dopravu vody k celému zásahu.

Hýskovští hasiči byli roky pověstní svým družstvem staré gardy, která pravidelně soutěžila na místní obecní slavnosti. Nyní se dostávají do povědomí veřejnosti díky svým mladým hasičům.

Mladí hasiči mají v Hýskově dlouholetou tradici, a tak se ji pár nadšenců rozhodlo v roce 2005 oživit. Na první schůzce bylo deset dětí. Začala nová éra Mladých hasičů Hýskov. Jméno Rackové si dali po svých předchůdcích. Přihlásili se do mezinárodní soutěž Plamen, která patří k nejdůležitější soutěži roku.

Plamen se skládá ze dvou částí. Podzimní část je branný závod se šesti kontrolními stanovišti, kde musí hasiči umět střílet ze vzduchovky, pracovat z buzolou, znát topografické i hasičské značky, umět uzle nebo první pomoc. Při jarním kole se soutěží v požárním útoku, štafetě dvojic, štafetě na 4×60 m s hasičskými překážkami a starší žáci nově v útoku CTIF a štafetě CTIF, které se běhají na mezinárodních soutěžích.

Mimo Plamenu jezdí oddíl i na spoustu menších soutěží v okrese i mimo něj. Letošní jarní kolo soutěže hry Plamen se uskuteční v červnu v Hýskově.

Kromě závodů pořádají hýskovští hasiči pro děti týdenní letní tábor. Jezdí plavat, lyžovat, do kin a muzeí. „Snažíme se, aby si děti osvojily různé dovednosti a vštípily si pravidla, jak správně zacházet s ohněm a hořlavinami, jak používat hasicí přístroje, ale také se učí kamarádství a práci v kolektivu,“ vysvětlil starosta Sboru dobrovolných hasičů Hýskov Pavel Cajthaml.

Sbor dobrovolných hasičů Hýskov má v současné době 107 členů. Z toho je 57 dětí. „Na družstvo mladých hasičů jsme velmi pyšní,“ uvedl Pavel Cajthaml.