V katalogu stanic Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje je v berounské historii zmínka o tom, že tehdy došlo ke snížení aktivity hořovických dobrovolných hasičů.

Ve stejné době byla v této souvislosti a zároveň kvůli dlouhým dojezdovým časům berounských profesionálních hasičů k zásahům v oblasti Zaječova a Olešné zřízeno 13. listopadu roku 1989 v Hořovicích v prostorách požární zbrojnice detašované pracoviště berounského hasičského záchranného sboru. Služba byla zajištěna dvěma hasiči na směnu, kteří byli při výjezdech doplněni členy dobrovolné jednotky. Ta ovšem v roce 1991 zcela zanikla.

Výstava představuje i archivní snímky někdejšího Sboru dobrovolných hasičů Hořovice.Zdroj: archiv Muzea Českého krasu

Dlouholetou historii dobrovolné požární ochrany ve městě připomínají v muzejních sbírkách dochované artefakty, převážně z 50. až 80. let minulého století. Návštěvníci tam mohou zhlédnout například poháry z požárních soutěží, diplomy, prapory, snímky nebo písemnosti, například znalostní testy, hlášení nebo tiskopisy socialistických závazků.

Muzeum Hořovicka se nachází v areálu Starého zámku a je pobočkou Muzea Českého krasu. Výstava vzpomínající na dobrovolné hasiče tam pokračuje až do 1. září letošního roku.