Do současné doby se jejich počet několikanásobně rozrostl. Sbor má nyní 85 hasičů. Z toho je jich opravdu činných 56. Zbylých 29 patří k přispívajícím členům.

Dobrovolní hasiči v Hatích se mohou pochlubit dost velkým počtem žen. V současné době jich je ve sboru 26.

Sboru podle vyjádření Lucie Nájemníkové chybějí mladí hasiči. „V obci máme hodně malých dětí, mládež nám chybí. V loňském roce se nám podařilo přijmout šest nových členů do 18 let. Průměrný věk sboru je 39 let,“ upozornilaIveta Nájemníková.

Sbor dobrovolných hasičů je v JPO 5 a v Hatích se aktivně zapojuje do požárních soutěží ve svém okrsku i v regionu. „Soutěží se účastníme pravidelně už řadu let. V loňském roce se nám poprvé podařilo dát dohromady i družstvo žen. Při soutěži, která se v loňském roce konala v Karlštejně, se družstvo našich mužů umístilo na prvním místě. Ženy se do soutěže také zapojily, ale nebyly klasifikovány,“ vysvětlila Nájemníková.

Další soutěž, které se hasiči z Hatí účastnili, byla v Drahlovicích. Družstvo mužů se zde umístilo až na druhém místě, ale ženy byly nejlepší. Získaly první místo.

Požárních útoků takříkajíc naostro, za sebou dobrovolní hasiči moc nemají. Již několik let se hasičských zásahů nezúčastnili.

Technické vybavení dobrovolných hasičů patří v Hatích obci. Hasiči mají od obce zapůjčenou stříkačku PS -12, a vozidlo značky ARO. S obcí podle vyjádření Iveta Nájemníkové mají velmi dobré vztahy. „Když potřebujeme, vždy nám její představitelé vyjdou vstříc,“ tvrdí Nájemníková.

Stejně jako v jiných obcích, i v Hatích se hasiči podílejí na kulturním životě. V únoru například pravidelně pořádají ples s bohatou tombolou. Na konci dubne je již potřetí čeká pořádání čarodějnic. Letos jejich pálení bude provázet i zábavný program pro děti. Hasiči si pro ně připravili různé soutěže a kreslení. Na květen pak chystají máje, spojené s taneční zábavou.

Kromě toho všeho si dobrovolní hasiči v hatích také rádi zasportují. V srpnu je čeká turnaj v malé kopané, který se v obci koná už několik let a účastní se ho vždy několik hasičských družstev z širokého okolí. Na konec letních prázdnin pak chystají tradiční výlov ryb. „Je to pro děti takové rozloučení s prázdninami, které se koná u naší požární nádrže. Děti i dospělí od rána chytají ryby a večer je posezení při hudbě pro dospělé,“ vysvětlila Iveta Nájemníková.

Poslední v řadě je posvícenská zábava, kterou hasiči pořádají v říjnu. „Všechny tyto akce nám pomohou zajistit naši sponzoři, kterým tímto za vše děkujeme,“ upozornila Nájemníková.

Pořádání společenských a kulturních akcí ale nepatří k jediným prioritám dobrovolných hasičů v Hatích. Každý rok se aktivně zapojí i do brigádnické činnosti v obci. K ní patří například každoroční jarní úklid obce a pomoc při opravě rybníka. Starají se i o svoji hasičskou zbrojnici. V loňském roce si v ní hasiči sami vymalovali a položili v ní i novou podlahovou krytinu.