Sbor dobrovolných hasičů veKvani a v Zaječově oslaví 23. října letošního roku 117 výročí založení.

Obyvatelé Kvaně a místní zastupitelé se začali myšlenkou o založení hasičského sboru zabývat v roce 1892. V širokém okolí obce totiž docházelo k častým požárům chalup a selských usedlostí, které byly většinou dřevěné, kryté doškami a šindelem.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: HLASUJTE ZDE

Ve stejném roce obec zakoupila za 680 zlatých hasičskou stříkačku a k tomu 20 metrů hadic. Mezi tím se tehdejší starosta Kvaně Antonín Brand 23. října usnesl s místními váženými občany na vzniku hasičského spolku. Byl ustanoven i jeho výbor.

Z peněz sehnaných ze sbírky po obci, byla zakoupena výzbroj a výstroj a hasiči začali cvičit. 5. ledna 1893 byly doručeny schválené Stanovy hasičského sboru a 6. ledna se v hostinci u Kunců sešla za účasti 40 členů první valná hromada.

V roce 1894 si členové zásluhou tehdejšího starosty sboru pana Čeňka Šoltyse postavili z obecních prostředků první hasičskou kůlnu. V roce 1913 se sbor stává členem Vzájemné požární pojišťovny v Praze. Do roku 1914 hasiči uspořádali 76 praktických cvičení.

Pak přišla první světová válka a mnoho členů muselo odejít na frontu. Činnost sboru se v té době omezila jen na zásahy při požárech. V roce 1917 chtěl sbor dobrovolných hasičů oslavit své 25 leté trvání, ale válečná doba tomu zabránila, proto se slavnostní schůze konala až 15. září 1918. Sbor měl tehdy 65 členů, z toho 54 činných a 11 přispívajících.

Kvaňský Sbor dobrovolných hasičů byl v tomto i pozděším období velice aktivní. Vyjížděl a zasahoval při požárech například v Malé Vísce, Zaječově, Olešné, Jivině, Hvozdcích, Komárově i v Mýtě a všude byl znám svou akceschopností a obětavostí.

Po druhé světové válce se sbor omladil. V roce 1951 začala výstavba nové zbrojnice. Ta byla dokončena o rok později a hasičům předána s novou motorovou stříkačkou a vybavením.

V následných letech vznikají družstva žáků i dorostenců, která kromě teorie zvládala i výcvik s technikou. Družstva mužů, žen i dětí se zúčastňují všech cvičení a soutěží. V roce 1967 byla práce sboru oceněna nejvyšším vyznamenáním ČSPO „Čestným praporem ÚV ČSPO“.

Po sloučení obcí Zaječova a Kvaně v roce 1976 se sloučily i požární sbory a vznikla myšlenka postavit novou požární zbrojnici ve středu obce, neboť kvaňská i zaječovská stály v okrajových částech. Nová zbrojnice se začala stavět v roce 1981.

V témže roce bylo požárnímu sboru přiděleno Okresní inspekcí požární ochrany nové vozidlo Avia 30 S, jako náhrada za již historický vůz Tatra 805 s novou motorovou stříkačkou PPS 12, které nám slouží do dnešní doby.

Sbor dobrovolných hasičů má nyní 80 členů, z toho je 1 dítě v přípravce ve věku do 6 let, 27 dětí ve věku 6 - 14 let, 10 dorostenců do věku 18 - ti let, 9 členů ve věku 18 – 26 let a 33 členů ve věku nad 26 let. Sbor je řízen 11 členným výborem a dvoučlennou kontrolní a revizní komisí.

„Při našem sboru velice úspěšně pracuje oddíl mladých hasičů „ Zajíci“, do jehož činnosti se zapojuje 33 dětí, rozdělených do tří družstev a to jedno družstvo mladších a dvě družstva starších žáků, dále pak 10 dorostenců s jedním družstvem dívek a s jedním družstvem chlapců. Vedoucí oddílu je již několik let paní Ivana Stehlíková se svými pomocníky. Celoročně se mimo jiné připravovaly na hru Plamen, plnily odznaky různých odborností,“ nastínil činnost žákovských oddílů starosta SDH Zaječov Jaroslav Podzimek s tím, že bez podpory obecního úřadu by toto vše nešlo.

Zajíci jsou úspěšní na většině soutěží.I přes soupeření s družstvy, které vyhrávají Mistrovství České republiky a naši zemi úspěšně reprezentují na Evropské hasičské olympiádě, se Zajíci umístili na velmi pěkném 4. místě. A právě čtvrtého místa Zaječov dosáhl podruhé ve své šestileté tradici účasti na krajských kolech, a zároveň tato místa jsou nejlepšími umístěními okresu Beroun v rámci hry Plamen.Při sboru pracuje čtrnáctičlenná zásahová jednotka obce.