Sbor dobrovolných hasičů Svatá letos oslavil 110. vročí svého trvání. Při této příležitosti se prezentoval malou výstavou své výzbroje a výstroje i techniky. Tato výstava proběhla v sobotu 24. října společně s tradiční podzimní výstavou zahrádkářů Svatá. K významnému výročí věnovala obec Svatá svým hasičům prapor a znak na hasičskou zbrojnici.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE

Založení hasičského sboru ve Svaté předcházelo několik velkých a ničivých požárů. Největší z nich byl 7. srpna 1873. V obci tehdy vyhořelo celkem 16 domů. Po této tragédii pak následovaly další požáry, V roce 1899 například od blesku vyhořely dvě stodoly a jedno obytné stavení. Tyto požáry pak daly podnět k založení sboru dobrovolných hasičů ve Svaté.

Po dlouhých a složitých jednáních byl sbor nakonec skutečně založen. Podle pamětníku a dostupných informací k tomu došlo 22. června 1899. U zrodu sboru stáli svatští občané jako například V. Huml, J. Lang, J. Kraus, Helebrantové, Jungmannové, V. Smek a jiní. Prvním velitelem hasičů ve Svaté byl údajně Jan Souček. Sbor měl v těchto svých začátcích neuvěřitelných 85 členů.

První hasičské zbrojnice se sbor dočkal až o mnoho let později. Její výstavba byla zahájena v roce 1928. Zbrojnice byla sboru slavnostně předána 16. června 1929 při oslavě 25. výročí jeho vzniku.

Hasičská zbrojnice stojí stále na stejném místě, během let ale doznala mnohých změn. Z původní kůlničky s kapličkou na zvonění vznikla po 2. světové válce vyzděná místnost, která sloužila jako úřadovna městského národního výboru.

Po četných úpravách je dnes využívaná jako schůzová místnost sboru. V roce 1958 k ní byla přistavěná garáž na hasičské vozidlo a v roce 1973 sklad na pohonné hmoty.

Sbor dobrovolných hasičů se v historii významně podílel na společenském a kulturním životě v obci. Na výstavbu pomníku pomníku padlých v 1. světové válce přispěl částkou sto korun. Pomník byl ve Svaté slavnostně odhalen 23. srpna 1938.

Během uplynulých let zasahoval u mnoha velkých pohrom. V roce 1943 hořela například ve Svaté „Helebrantovic“ stodola. V roce 1953 zasahovali při povodních v Králově Dvoře, v roce 1959 zase při požáru v lese.

Mimo jiné aktivity měli svatští hasiči také své vlastní jeviště a každý rok sehráli čtyři divadelní představení. Dále pořádali plesy a koncerty. V tradici plesů pokračují i současní členové hasičského sboru. Hasiči se ale podílejí i na organizování dětských dnů a karnevalů. Pořádají zájezdy a přispívají i na další akce v obci. Cizí jim není ani fyzicky namáhavá práce. Každoročně na jaře čistí místní koupaliště.

Technické vybavení hasičů nebylo nikdy špičkové. Do roku 1963 vlastnili čtyřkolovou stříkačku a voznici. Současná stříkačka sboru slouží už 35 let.

Sbor má nyní 54 členů, z toho je 48 mužů a 6 žen. V posledním roce získal sbor několik mladých členů, kteří mají chuť a energii pokračovat v práci sboru v duchu předcházejících generací, a to s podporou a radou členů starších. Starostou sboru je Vlastimil Merhaut a velitelem Petr Špatenka.

Sbor se zúčastňuje soutěží a námětových cvičeních v rámci okrsku i okresu.

Během 110 let se ve sboru našlo mnoho obětavých členů. Například Lang Josef, Rosenbaum František, Jungmann Bohumil, Pelc Jaroslav, Schovánek Josef, Jungmann Karel, Souček Rudolf, Hejný Miroslav, Merhaut Josef st. a jiní.

Sbor by nyní rád rozšířil hasičskou zbrojnici. Obci i sboru na to ale chybějí finanční prostředky. Představitelé Svaté již dvakrát žádali na rekonstrukci zbrojnice o dotace, ale bez úspěchu.