Sbor dobrovolných hasičů Otročiněves vznikl v roce 1881. Tehdy se obec jmenovala Otročín. Velkou zásluhu na založení sboru měl sedlák Josef Rotta, který dělal v obci starostu. V roce 1873 Otročín postihl velký požár, při kterém shořelo v centru obce 15 domů. V jednom z nich bydlel i Josef Rotta.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE

Po založení se sbor zúčastňoval různých cvičení a společenských akcí. Otročínští hasiči se účastnili například církevních slavností Božího Těla a Vzkříšení v Hudlicích, Jungmannových oslav v téže obci roku 1899. V roce 1898 byli na slavnostních bohoslužbách k 50tiletému výročí panování Františka Josefa I a na jeho přivítání v roce 1901 v Karlově Týně. Na tyto akce měli hasiči slavnostní uniformy.

Během první světové války sice stejně jako u jiných sborů činnost otročínských hasičů stagnuje, ale o několik let později v roce 1932 byly zakládající a dlouholetí členové sboru Antonín Rotta a František Dvořák odměněni čestnými diplomy Svazu dobrovolného hsičstva československého s právem nosit zlatou medaili. Další stagnace v činnosti hasičů přišla po roce 1940.

Hasiči se setkali i s různými represemi tehdejších mocenských sil. Více než hašení požárů se museli věnovat pomoci v zemědělství, zvelebování obce a tak podobně. Což vedlo pomalu k rozpadu sboru. Hasiči se podíleli například na přestavbě zbrojnice, na výstavbě nového pohostinství, prodejny Jednoty, pomáhali sbírat kovový odpad, sklízeli seno a jiné.

Současní členové hasičského sboru v Otročiněvsi už seno sklízet nechodí. Po roce 2000 se do sboru zapojilo několik zapálených mladých lidí. Dobrá parta a snaha uspět mezi ostatními vykonaly své. Mladí hasiči ve svém volném čase s velkým zaujetím nacvičují na místním fotbalovém hřišti za obcí požární útok a snaží se prosadit v tvrdé konkurenci. Což se jim i na soutěžích daří.

Kromě různých hasičských soutěží a cvičení tráví otročiněvští hodiny na modernizaci a generálních opravách hasičské techniky, pomáhají při povodních, větrné smršti nebo opravují hasičskou zbrojnici a pořádají akce pro děti. Dokonce jezdí i na dětské tábory a věnují se hasičské drobotině.