Jednotku sboru spadá do kategorie JPO III/1, to znamená, že zabezpečuje výjezd požárního družstva do deseti minut od vyhlášení poplachu. Ve většině případů však vyjíždí liteňská jednotka už do pěti minut. Velitelem jednotky je Jiří Hrách, jeho zástupci Petr Lebeda st. a Jaroslav Pecáne.

Sbor se aktivně podílí na kulturním dění v obci. Hasiči pořádají například Loučení s létem, pálení čarodějnic, hasičský ples, běh Litní a zámeckým parkem, máje, dětské dny, liteňský advent a další.

Aktivně se místní hasiči věnují také požárnímu sportu, jejich družstvo mužů i žen je pravidelným účastníkem okresních soutěží.

Historická stříkačka R. A. Smékal Slatiňany z roku 1935, kterou vlastní, odjela do zápůjčky do expozice požární ochrany ve Zbirohu. Návštěvu této expozice SDH Liteň všem doporučuje. Ideálně 25. května, kdy proběhne i Zbirožské hasičské Tatrování.