V současné době má sbor 122 členů, z toho 60 mužů, 22 žen a 40 mladých hasičů a hasiček. Starostou sboru je Milan Pekárek, místostarostou Milan Janda a velitelem jednotky Karel Štochl.

V požárním sportu soutěží družstva mužů, žen a staré gardy. Sbor má také oddíl mladých hasičů Plamínek, který byl založen v roce 2004. Nyní ho tvoří družstva mladších žáků, starších žáků, dorostenek a dorostenců. Mládeži se věnují vedoucí Petr Janda, Lenka Jandová a Alena a David Jílkovi.