Ředitel berounského územního odboru Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Tomáš Hradil připomněl, že hasiči si vyzkoušeli novou úpravu suchovodu. Potrubní rozvody, které jsou připraveny na to, že v případě potřeby by do nich hasiči čerpali vodu ze svých cisteren, jsou nově vedeny od nástupní plochy požární techniky před první bránou k prostoru za Velkou věží.

Protože je zařízení nové, došlo i na měření schopnosti dosáhnout potřebný tlak. S výsledkem mohl být Hradil spokojen. „Zkouška suchovodu proběhla bez závažných nedostatků a potvrdila zásadní posun ve zvýšení požární bezpečnosti této významné národní kulturní památky,“ konstatoval. S upřesněním, co vlastně hasiči otestovali.

„Na výstupu suchovodu bylo napojeno jednoduché hadicové vedení 4x B75, které po 80 metrech končilo monitorem s průtokem 1000 litrů za minutu umístěným na ochozu mezi Velkou věží a Mariánskou věží s prioritním taktickým záměrem ochrany druhé věže před šířením požáru,“ vysvětlil ředitel berounských hasičů. Vodu do suchovodu dodávaly dvě cisterny, jejichž výkon čerpadla odborníkům prozradí označení CAS30; sériové propojení umožňuje dlouhodobě dosáhnout maximálního vstupního tlaku 15 barů.

| Video: Youtube

Do testování suchovodu se zapojily profesionální jednotky z berounské a řevnické stanice, avšak nechyběli ani místní: dobrovolní hasiči městyse Karlštejn. Hradil také upozornil na zapojení měřicí skupiny Technického ústavu požární ochrany Praha. Ta dohlížela na dodržení vstupních tlakových parametrů při plnění suchovodu z cisternových automobilových stříkaček.