Dvacet jedna občanů se přihlásilo za činné a dvacet dva za přispívající členy. Již 25. ledna 1902 připravili osovští hasiči ples a za pomoci divadelních ochotníků byl sehrán divadelní kus „Cikánská krev“.

Kníže povolil užívání stříkačky

První řádná valná hromada sboru se konala 4. května 1902. Před začátkem rokování se přihlásili čtyři další činní členové a čtyřiasedmdesát nových přispěvatelů. Jeho Jasnost kníže pán Karel Schwarzenberg povolil užívání panské stříkačky tak dlouho, dokud nebude mít sbor svoji vlastní. Již 7. a 8. května hasiči likvidovali požáry domkáře Černého a rolníka Zíky ve Velkém Chlumci. Od firmy Churain v Hlinsku byla pořízena hasičská výzbroj. Josef Grubner, krejčovský mistr z Velkého Chlumce, ušil ze 150 metrů plátna služební kroje pro 25 činných členů. O výcvik mužstva byl požádán Josef Bezkočka, velitel hasičské čety z Podbrd. Svého úkolu se úspěšně zhostil a předal další vedení Františku Maršálkovi z Osova.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN - HLASUJTE ZDE

Za války práce sboru utichla

V roce 1907 byla u firmy Smejkal v Praze koupena nová stříkačka za dva tisíce korun a v neděli 9. června slavnostně posvěcena. Na tuto událost přijeli hasičské sbory z Hostomic, Všeradic, Podbrd, Chlumce, Neumětel a Bykoše.

V roce 1914 téměř všichni členové sboru odešli do 1. světové války a práce sboru utichla. Brzy po válce bylo uspořádáno divadelní představení, jehož výtěžek byl odevzdán na charitativní účely. V dubnu 1919 se sbor účastnil sázení lípy svobody a uspořádal ples. V září 1919 se hrálo drama „Ferdinand spí“, z části zisku byly koupeny učebnice pro žáky osovské školy.

Dne 9. června 1922 se konala oslava 20. výročí sboru, dobrovolní hasiči vedli námětové cvičení na objekt osovského panství. Na počest 25. výročí zahráli divadelní představení „Kráska ze Šumavy“ pod režijním vedením Eduarda Hrubého. Od roku 1930 pořádá sbor dobrovolných hasičů v květnu tradiční Máje s hudbou a průvodem obcí.

Zbrojnici získali po třiceti letech

Začátkem roku 1933 byla zahájena stavba nové hasičské zbrojnice a již 20. srpna toho roku se konal hasičský den. Při něm byla hasičská stříkačka přemístění do zbrojnice z velkostatku. V tento čas měla za sebou 52 zásahů při požárech.

Dne 24. října 1934 byl ustaven hasičský sbor v Osovci. V letech 2. světové války nebyly sbory činné, začaly znovu pracovat po osvobození. 6. června 1946 členská schůze odsouhlasila zakoupení nové motorové stříkačky PS – 8 u firmy Avia Praha. Na stříkačku přispělo mnoho občanů peněžitým darem. V listopadu 1946 zakoupili menší nákladní auto „Nasch“. 11. října 1951 se sbory Osova a Osovce sloučily.

V roce 1953 byl sbor přejmenován na sbor požárníků. Prováděl preventivní prohlídky, námětová cvičení, zúčastňoval se s družstvy mužů, žen, dorostenek a žáků okrskových, okresních a krajských soutěží.

V roce 1972 dorostenky postoupily až do národní soutěže v Pardubicích, kde obsadily 6. místo. Na výcviku družstev měl velkou zásluhu Václav Dalibor z Osova. Po jeho smrti v jeho práci pokračovali manželé Václav a Marie Ksandrovi z Osova a dodnes na ni navazuje Josef Chvojka.

V 70. letech hasiči zakoupili přenosná stříkačka PS – 12. V roce 1970 byl osovskému sboru předán Čestný prapor ÚV požární ochrany. Od roku 1972 hasičům slouží další požární zbrojnice. V současné době pracuje v osovském hasičském sboru 44 členů, starostou sboru je Josef Chvojka.

Chrání při živelných pohromách

Osovští hasiči se mohou pochlubit rozsáhlou činností spojenou s ochranou spoluobčanů před živelnými pohromami. Zásahová jednotka vyjíždí k požárům lesního porostu, skládek i domů. Podílejí se i na veřejných akcích v obci a družstva žen i mužů se účastní hasičských soutěží. „V letošním roce naši hasiči také účinkují v divadelní hře Postřižiny. S historickou stříkačkou vystupovali například v Kostelci nad Černými lesy, čeká nás ještě představení v Mníšku pod Brdy, v Křivoklátu a Všeradicích. Celkem hasiči odehrají přes deset představení,“ uvedl starosta osovských hasičů Josef Chvojka.

Osovský sbor nyní disponuje automobilovou cisternou CAS 25, dopravním automobilem TATRA 805 a dvěma ručními stříkačkami: PPS 8 a 12. Je zařazen do zásahové jednotky JPO 3.