Sbor dobrovolných hasičů Tmaň má družstvo mladších i starších žáků, kteří se v loňském roce účastnili hasičské soutěže Hry plamen.

Obec se snaží sbor finančně podporovat. Když v roce 2004 slavili hasiči sté výročí jeho založení, získali do užívání novou zbrojnici. Na té je od roku 2003 socha patrona hasičů sv. Floriána.

Kroužek mladých hasičů se velmi dobře rozjel v roce 2004. Kromě kroužku funguje ve sboru dobrovolných hasičů i zásahová jednotka a družstvo mužů, žen a dorostu. Společně se účastní různých okrskových soutěží a memoriálů.

Tmaňští hasiči se starají nejen o likvidaci přírodních katastrof, ale také o zábavu místních obyvatel. Kromě Memoriálu zasloužilých hasičů, který má v obci letitou tradici, organizují i různé kulturní a veřejně prospěšné akce. V letošním roce už mají za sebou hasičský bál. V březnu je čeká práce na přípravách charitativního bálu, brigáda v areálu cvičiště a další aktivity.

Každoročně pořádají dobrovolní hasiči ve Tmani rovněž sběr železného šrotu, pouťovou zábavu, pálení čarodějnic a podílejí se na přípravě a průběhu dětského dne.