Kolik je mezi členy sboru dospělých a dětí?
V kategorii dospělých je sedmnáct žen a čtyřiadvacet mužů. Mezi seniory a takzvanou Starou gardu, která představuje na vybraných soutěžích a akcích požární útok z historie, řadíme jednu ženu a deset mužů. Vedeme také kroužek mladých hasičů, který navštěvují děti ve věku do patnácti let, dvanáct děvčat a pět chlapců. Do  kategorie dorost ve věku od patnácti do osmnácti let patří tři dívky a pět hochů.

Účastní se mládež soutěží v požárním sportu?
Zúčastňují se soutěže Plamen, která se skládá ze dvou kol. První kolo se pořádá na podzim, jde o závod požární všestrannosti a štafetu dvojic. Druhé kolo následuje na jaře, kdy děti soutěží v požárním útoku, útoku CTIF, štafetě 4x60m a štafetě CTIF. Mládež vede David Srp.

Soutěží i dospělí?
V požárním sportu máme dvě družstva v kategorii dospělí – muže a ženy. Zúčastňujeme se okrskových kol, z kterých jsme vždy postoupili do okresního kola a párkrát se nám podařilo reprezentovat i Středočeský kraj na krajském kole v požárním sportu, ženy jednou a muži třikrát. Hlavní náplní je však Brdská liga, která se skládá z dvanácti kol. Soutěže v požárním útoku se konají přes léto a probíhají vždy celý víkend. Mimo tyto závody se účastníme například memoriálů v sousedních obcích. Stručně řečeno, jakmile je nějaká příležitost k soutěži, zúčastníme se.

Má sbor i výjezdovou jednotku?
Náš sbor má výjezdovou jednotku, která je zařazena do kategorie JPO V, to znamená že jednotka musí vyjet do deseti minut od vyhlášení poplachu. V jednotce je zařazeno jedenáct členů Sboru dobrovolných hasičů Broumy.

Jak je na tom sbor se zázemím a technikou?
V lednu letošního roku nám vyhořela hasičská zbrojnice, příčinou požáru byla závada na kompresoru, který byl napojen na Tatru 815. Přišli jsme tak o vybavení jednotky i soutěžních družstev. Díky uspořádané sbírce a finanční pomoci lidí jsme mohli materiál dokoupit. Nyní už doděláváme poslední úpravy a brzy budeme mít zpátky naše zázemí. Od roku 2017 disponujeme rekonstruovanou Tatrou 815 6x6 CAS 30/9000/540-S2R.

Pořádáte také akce kulturního nebo společenského typu?
Jako sbor pořádáme každoročně hasičský bál. Pomáháme s přípravou pálení čarodějnic, spolupracujeme na přípravě a průběhu staročeských i suchých májů, dětského dne, špacíru a v předvánočním čase adventu.