Záhy putovala do Kvaně, která je dnes součástí Zaječova, ruční hasicí stříkačka za 680 zlatých.

V současné době má zaječovský sbor přes sto členů. Asi čtyřicet z nich jsou přitom děti a mládež do osmnácti let věku. „Práce s mládeží je z největší části náplní práce sboru,“ potvrdil starosta sboru Martin Jakš, podle kterého jsou mladí hasiči díky obrovské práci vedoucích velmi úspěšní v soutěžích na Berounsku a účastní se krajských kol hry Plamen.

V letošním krajském kole hry Plamen získala zaječovská mládež třetí místo. „To cinknutí muselo být slyšet až v Zaječově. Díky týme, jsme na vás hrdí, jste hvězdy!,“ reagovali hasiči po závodech na webu sboru.

Do soutěží v požárním sportu se zapojují také dospělí hasiči, který má zásahovou jednotku zařazenou v kategorii JPO IV. Sbor se rovněž podílí na pořádání kulturních a společenských akcí v obci.