Nejaktuálnější problém je s hasičskou jednotkou kategorie dvě v Rožmitále pod Třemšínem. Tam se vedou debaty o její budoucnosti. U některých členů jednotky se totiž nedá říct, že by se mohli uvolňovat z práce dle potřeby.

Na problémy s uvolňováním se z práce na školení, či pohotovost, narážejí ale i v jiných jednotkách požární ochrany sboru dobrovolných hasičů. Své o tom ví třeba Petr Dürr, který je velitelem SDH JPO II v Pečkách na Kolínsku. „U nás se to řeší tak, že buď hasiči čerpají na školení dovolenou. V některých ojedinělých případech zaměstnavatel povolí takzvanou refundaci. To znamená, že musíme zaměstnavateli zaplatit, aby nám člověka půjčil; dáme mu zpátky část jeho mzdy,“ vysvětlil, jak situaci musejí někdy řešit hasiči.

Oproti tomu jsou ale hasiči, kteří tento problém nemají. Proč? Odpověď je celkem nasnadě. „Defacto hodně hasičů dělá na živnost, ti jsou zaměstnaní sami u sebe, takže s tímhle problém není,“ vysvětlil Marian Martinka, který působí jako velitel jednotky SDH v Čerčanech na Benešovsku.

Ještě komplikovanější situace nastává v případě, kdy hasiči za prací dojíždějí mimo region, podotkl Tomáš Seidl, velitel jednotky SDH Sedlec-Prčice na Příbramsku. „Máme ale hodně chlapů, kteří jsou v důchodovém věku, ale ještě slouží v jednotce,“ řekl. Nutným řešením je podle něj přibírat více nových hasičů. „To aby členů bylo více a bylo z koho vybírat, aby byla další náhrada, když je někdo v práci,“ vysvětlil.

Pokud se tak hasiči chtějí vydat na nějaké školení a nechtějí řešit možné trable v práci s jejich uvolňováním, je řešení v podstatě jedno: jezdit na školení o víkendech. Hasiči to tak dělají; dost často využívají toho, že se třeba na školení domluví více jednotek, společně se sejdou a školení absolvují tak, že za nimi školitel dojede.

Velkým problémem je ale situace, kdy hasiči chtějí absolvovat nástupní odborný výcvik pro příslušníky jednotek. Pokud některý hasič toto cvičení má, jednotka na něj dostává každý rok 60 tisíc korun ve formě dotace, vysvětlil Martin Legner z oddělení Integrovaného záchranného systému. Je tu ale jeden háček: školení trvá osm týdnů a uvolnit se ze zaměstnání na takovou dobu může být problém.

Pokud tedy řešíte, jak zkombinovat práci a osobní život, existuje ještě náročnější situace: jak zkombinovat práci, osobní život a ještě poslání, jakým hasičina bezesporu je…

Vzdělávání hasičů
Hasiči, pokud mají zájem, mohou projít náročným osmitýdenním výcvikem: nástupní odborný výcvik pro příslušníky jednotek
Dále se mohou vzdělávat ve školách pro to speciální určených, jednou takovou je například Ústřední hasičská škola Bílé Poličany, se kterou spolupracuje řada námi oslovených jednotek sborů dobrovolných hasičů. Nabízejí školení jako například:
základní kurz hasiče (40 hodin)
vůdci malých plavidel (16 hodin)
nositelé dýchací techniky (16 hodin)
velitelé JPO (40 hodin)
strojníci JPO II. A III. (40 hodin)
strojníci JPO V: a VI. + prodloužení OZ (16 hodin)
technik jednotky (16 hodin)