Proč vlastně došlo k odloučení občanského sdružení od akciové společnosti? Doposud vše fungovalo takříkajíc pod jednou střechou…

Já si myslím, že by nebylo dobré to nazývat odloučením. Bylo to spíše vyřešení ekonomické a organizační situace, která nastala po minulé sezóně, kdy zůstaly některé finanční závazky nevyřešené. Tížilo to jak akciovou společnost, tak i klub HC Berounští Medvědi o.s.. Při všech těch jednáních, která jsme vedli s novým majoritním akcionářem, který nastoupil místo pana Kupce, jsme jako výbor občanského sdružení dospěli k závěru, že by možná bylo lepší, kdyby občanské sdružení pokračovalo dál již bez spoléhání se na smluvní vazbu, která do dneška existuje mezi akciovou společností a občanským sdružením. Po sportovní stránce budeme a chceme dál spolupracovat. Hlavní trenér prý bude podporovat naše trenéry, ale my si začínáme shánět vlastní peníze, abychom mohli zabezpečit sezónu mládeže a zaplatit dluhy, které zůstaly na občanském sdružení. Ty dluhy tam sice zůstat neměly, protože existuje smlouva, která říká, že příjemce veškerých finančních prostředků je akciová společnost a že ta za to, že je příjemcem veškerých finančních prostředků, bude hradit veškeré náklady, které vzniknou provozem mládežnických družstev. Je to tedy spíše ekonomické odloučení než ideové a sportovní. Výbor občanského sdružení se takto rozhodl a sdělil to i majoritnímu akcionáři panu Dočekalovi, že tuto sezónu budeme pokračovat tímto způsobem a po ní, pokud se podaří udržet tady první ligu a ligu juniorů a podaří se zachovat mládež, tak se můžeme bavit o další formě spolupráce, která bude výhodná pro celý Beroun, pro všechny fanoušky, pro malé hokejisty a jejich rodiče.

Mění se vůbec něco pro samotné mládežnické hokejisty?

Zaprvé bych chtěl říct, že z hlediska sportovního a tréninkového procesu se nic nemění. Pan Třinecký ukončil činnost v akciové společnosti a zůstal pracovat v občanském sdružení HC Berounští Medvědi a vede dál sportovně celou činnost všech trenérů. Dokonce se mu podařilo sehnat nové trenéry, kteří budou přínosem pro rozvoj mládeže. Nemám o činnost klubu obavy, protože pan Třinecký je v celém hokejovém dění ve Středočeském kraji a i v republice považován za velice dobrého mládežnického trenéra. Vychoval již spoustu kvalitních hráčů a má velké zkušenosti.

V minulosti jste působil na pozici prezidenta klubu a i Vaše firma CMS byla výrazným podporovatelem berounského hokeje, hlavně áčka mužů. Budete se tedy nyní soustředit jak Vy sám, tak i vaše firma výhradně na podporu mládežnického hokeje v Berouně?

Já bych chtěl říct jednu věc. My jsme tu od roku 1995 podporovali v globálu celou hokejovou společnost. Akciovou společnost i občanské sdružení. A stálo nás to spoustu vlastních prostředků, několik milionů korun. Myslíme si, že nadešel čas, abychom si od toho oddechli. Řekli jsme si, že se vrátíme tam, kde jsme kdysi začali. To znamená k mládeži a k občanskému sdružení HC Berounští Medvědi, které budeme dál podporovat. Už jsme to i učinili, když jsme zaplatili za hokejový klub Berounští Medvědi dluhy z loňské sezóny, které se týkaly plateb za ledovou plochu a dohodli jsme se s trenéry mládeže, že během podzimu jim doplatíme veškeré závazky, které vznikly z minulé sezóny a to i přesto, že tyto platby by správně dle smlouvy o spolupráci měla platit akciová společnost.

Když jsme u občanského sdružení, předpokládám, že asi bude hodně náročné naplnit rozpočet na sezonu. Jak se Vám na ni daří shánět finance?

Rozpočet na sezonu se pohybuje mezi 1,6 a 1,8 milionu korun s tím, že řekněme třetinu jsme schopni získat z činnosti občanského sdružení. To znamená z členských příspěvků hráčů a provozováním kiosků. Dvě třetiny musí pokrýt naše obchodní a reklamní aktivita a podpora radnice. Předesílám, že nemáme k dispozici reklamní plochy na zimním stadionu, to má v gesci akciová společnost. Máme v podstatě možnost prezentovat partnery jen na dresech mládeže nebo na internetových stránkách mládeže. Chybí nám nyní něco přes milion korun. Sami jsme v současné době sehnali asi dvě stě tisíc korun obchodní činností. Věříme, že bude na radnici opět pokračovat program pro podporu mládežnického sportu a že z toho také získáme významnější podíl pro náš rozpočet, protože pořád u nás registrujeme a organizujeme přes dvě stě pravidelně sportujících dětí. Dohodli jsme se i s dopravcem, že nám poskytne určitou slevu. Ale bez pomoci města Beroun by to určitě nebylo vůbec jednoduché. I společnost CMS Consulting je samozřejmě připravena poskytnout nějaké finanční prostředky pro občanské sdružení.

Rodiče mladých hokejistů bude určitě zajímat, zda-li se nebudou zvedat členské příspěvky.

Dobrá otázka. Zatím jsme stanovili finanční plán, že se pro letošní rok, to znamená rok 2012, příspěvky upravovat nebudou. Jestli se budou upravovat pro rok 2013, tak jedině po debatě s rodiči dětí, které u nás sportují.

Když se vrátím k ukončení vaší podpory áčka mužů, proběhlo vše v klidu? Rozešli jste se s novým majoritním akcionářem v dobrém nebo ve zlém?

Já bych řekl, že jednání byla v takových vlnách. Jednou nahoře, podruhé dole. Ideální to úplně nebylo, ale na druhou stranu, myšlenka nového vlastníka, co se týká provozování vrcholového sportu, není nezajímavá a myslím si, že má svoji životaschopnost. Trošku mě rozezlilo, že se nejprve hlásil k mládežnickému hokeji, ale když došlo na jednání o financování dětí a o těch závazcích z minulé sezóny a o smlouvě, která existuje mezi vrcholovým sportem a mládežnickým sportem, tak řekl, že je to smlouva o ničem. To mě právě zarazilo a v tom okamžiku jsme se definitivně rozhodli, že tudy asi cesta ke spolupráci nevede. Dohodli jsme se, že letošní rok povedeme občanské sdružení trochu jinou finanční cestou, abychom neměli problém s naplněním rozpočtu přes akciovou společnost. Ta sama o sobě v současné ekonomické situaci bude velmi těžko naplňovat vlastní rozpočet. Myslím si, že jsme se rozešli korektně, hlavně v rámci dobra sportu v Berouně.

Počítáte s tím, že se do budoucna můžete vrátit k podpoře áčka mužů, nebo se již hodláte soustředit jen na mládež?

Řekl bych „Nikdy neříkej nikdy", ale v současné době, která panuje tady v České republice a v ekonomice, a s těmi starostmi, které máme s rozvojem firmy, a které zaneprázdňují mě i Viktora Burkerta mladšího, který se o hokej stará organizačně ještě více než já, tak v blízké budoucnosti ne. Myslím si, že teď není na pořadu dne debata o tom, že bychom se měli k akciové společnosti nějak výrazně vrátit. S tím souvisí i to, že jsme přes své právní zástupce nabídli k prodeji naše podíly v akciové společnosti.

Pak by ale mohlo hrozit, kdyby je současný majoritní akcionář koupil, že první ligu může přesunout do jiného města.

Já si osobně myslím, že to v této sezóně může udělat i za současné situace a se svým podílem může na sezónu odejít z Berouna, aniž by se s námi o tom radil. To ale hrozí už od doby, kdy pan Kupec koupil podíly od jiných berounských vlastníků.