V Informačním centru keltské kultury ji připravili pracovníci Ústavu archeologické památkové péče středních Čech a pojmenovali ji Industriální zóny – výdobytek moderní společnosti? Keltské výrobní areály.

„Výstava přivádí návštěvníky mezi Kelty, kteří budovali v příhodných oblastech, často v blízkosti surovinových zdrojů, své výrobní zóny. Její autoři soustředili pozornost na Rakovnicko a Novostrašecko, kde vzniklo velké množství dílen zpracovávajících švartnu, ale i na Litoměřicko známé výrobou kamenných mlýnů,“ upozornila za Ústav archeologické památkové péče středních Čech Lucie Nájemníková.

Nižborská expozice návštěvníky seznámí i s pracovním postupem, kteří Keltové používali při výrobě černých šperků. Ty se z Novostrašecka vyvážely do velké části střední Evropy. „Lidé uvidí i repliku jednoduchého soustruhu a seznámí se s celým pracovním postupem, kteří Kelti využívali při tavbě železné rudy včetně rekonstrukcí tavících pecí. Dále se seznámí i s lokalitami spojenými s železářstvím,“ informovala Lucie Nájemníková.

Autoři výstavy nezapomněli ani na prezentaci Mšeckých Žehrovic, kde byl nalezen ohrazený areál se sídelně ceremoniálními funkcemi a úžasnou keltskou plastikou. Její věrná kopie je také součástí výstavy.

Příznivci keltské historie, která se odehrála v berounském regionu a jeho okolí mohou tuto ojedinělou výstavu navštívit až do konce října letošního roku.