Mezinárodní den žen (MDŽ) někdo považuje za přežitek socialismu. To je ale mylná představa. MDŽ není nějaký svátek uměle vyrobený minulým režimem, ale je to mezinárodně uznávaný den stanovený k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1909.

Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, usiloval o volební právo žen, od roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Oslavy Mezinárodního dne žen v průběhu uplynulých let sice výrazně upozadil například svátek zamilovaných Valentýn a Den matek, ale v některých obcích mu stále věnují patřičnou pozornost.

K nim patří i obec Hudlice, kde kulturní komise místního obecního úřadu pořádá oslavu svátku žen od 17 hodin posezením v restauraci U Růžového stromu. V programu vystoupí děti z místní mateřské a základní školy. K tanci a poslechu hraje BossBend. Pro každého je připraveno malé pohoštění, pro ženy milá pozornost.