V rámci dotací nad 50 tisíc korun město rozdělilo 831 tisíc korun a u dotací do 50 tisíc korun 488 tisíc korun.

Cílem dotačního programu je podpora neziskových aktivit v oblasti kultury realizovaných na území našeho města, nebo i mimo něj, pokud přispívají k propagaci Berouna. Podporovanými aktivitami, jejichž podpora je účelem dotace dle dotačního programu, jsou kulturní aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální umělecká činnost v různých oblastech kulturních žánrů, jejichž cílem je uchování kulturního dědictví, zkvalitnění kulturního vyžití občanů a návštěvníků města, zlepšení nabídky volnočasových kulturních aktivit pro děti a mládež, rozvoj cestovního ruchu, reprezentace a propagace města.

Největší finanční podporu u dotací nad 50 tisíc korun získalo ve formě dotace od města sdružení Lomikámen na kulturní akce v Jiné kávě, kterou provozuje. Zastupitelé Berouna mu odsouhlasili částku ve výši 150 tisíc korun. Druhou největší dotaci získal Jan Berdych pro kulturní akce v Metro Clubu Beroun, a to 144 tisíc korun. Celkem zde žádalo o dotaci osm subjektů. Smíšený pěvecký sbor Slavoš dostal na svoji letošní koncertní činnost 67 700 korun. Základní umělecká škola Václava Talicha na projekt ODDechovka získá 80 tisíc korun a Modrej Beroun na své klubové večery 120 tisíc korun. „Nevím, kolik lidí na akce Modrého Berouna chodí, ale myslím si, že 120 tisíc korun je v porovnání s tím, co získal Smíšený pěvecký sbor Slavoš, hodně,“ poznamenal Jindřich Škach z berounského Závodí.

V rámci dotací do 50 tisíc korun byly v žádostech nejúspěšnější Soukromá základní umělecká škola dr. Lidinské, která pořádá známý Hudební mazec. Na tuto akci získala od města dotaci 49 tisíc korun. Petr Nejepsa dostal na pořádání akce Rockové Čáry 40 tisíc korun a na cyklus koncertů duchovní hudby město poskytlo společnosti J.A. Seydla 40 900 korun. Taneční klub Romany Chvátalové město podpořilo částkou 33 600 korun, a to na pořádání taneční soutěže Velká cena města Berouna, Vladimír Mužík dostal na koncerty Berouňačky 37 200 korun. Farní charitě Beroun město přispěje celkovou částku 23 500 korun. 10 300 korun na adventní koncert a 13 200 korun na ples.

K tomu měl zastupitel Berouna Jiří Pokorný připomínku. Nelíbilo se mu, že město finančně podpořilo z rozpočtu pořádání plesu. „Za chvíli bychom mohli dotovat plesy kdejakého spolku či organizace a na to peníze v rozpočtu nemáme,“ poznamenal berounský zastupitel.Město Beroun formou grantu ve výši 13 200 korun podpořilo i ples, který pořád Farní charita Beroun. Starosta Berouna to zdůvodnil jeho charitativním účelem „Výtěžek z plesu Farní charity Beroun půjde na podporu bydlení matek s dětmi v Azylovém domě v Lochovicích, kde žije i řada žen z Berouna," vysvětlil důvod finanční podpory plesu farní charity starosta Berouna.

Stranou nezůstaly ani akce, které pořádá berounské Muzeum Českého krasu. Zastupitelé mu odhlasovali na čtyři projekty celkovou částku ve výši 82 800 korun. Jednou z nich je také přednáškový cyklus k osmičkovým výročím, na který muzeum získalo částku 25 700 korun.