Z jejího výkladu se například dozvíte, co vás v příštím týdnu může potěšit, nebo na co byste si měli dát pozor. Příští týden se nachází v numerologickém osobním roce číslo 8. V tomto období se nám podaří vyřešit mnohé záležitosti, které nás již delší dobu tížily. Nepřepínejme však své síly a nesnažme se stihnout vše za každou cenu. Dopřejme si také chvílí zaslouženého odpočinku.

Bezhlavé rozhodnutí

V partnerských vztazích hrozí řevnivost a závist, a to jak v soukromí tak i na pracovišti. Tento týden lásce obecně příliš nepřeje, proto se nepouštějme bezhlavě do závažných rozhodnutí v citových oblastech.

Vypětí organismu

Pokusíme-li se hledat novou zajímavou práci, úspěch je náš. Velice dobře můžeme uspět ve stavebních oborech. inančně na tom špatně nebudeme. Podnikněme proto zajímavé sportovní aktivity se svými přáteli. o zdravotní stránce si dávejme pozor na zbytečné vypětí organismu. Řešme raději všechny situace v klidu.

Více informací najdete na internetových stránkách www.vykladzkaret.wbs.cz.