Vystoupení doprovodí klavírista Martin Rada 
a a několik skladeb podpoří 
i dětský pěvecký sbor SZUŠ Dr. Lidinské. Adventní koncert byl podpořen v rámci kulturní dotace městem Beroun a celý jeho výtěžek bude použit v souladu s činností obecně prospěšné společnosti Dobromysl.

Ta se stará o děti, mladistvé i dospělé s handicapem z Berouna a širokého okolí. Dobromysl v rámci svých služeb nabízí i spoustu aktivit pro osoby s postižením – například terapii se psem či s koněm, výtvarnou i hudební terapii či výletní klub Zebra.

Vstupenky na akci jsou 
k mání za 200 Kč a zakoupit je lze v předprodeji v Informačním centru Beroun nebo přímo v Dobromysli, která sídlí ve 2. patře Komunitního centra.