Ochotnický divadelní spolek Divoch, který působí v obci Chyňava, patří k těm aktivnějším. V obci pořádá vystoupení pro děti i dospělé, ale kromě nich zajišťuje i různé kulturní a společenské akce. Jednou z nich je například Živý betlém a nebo Dětský den. 

Ochotnický soubor v Chyňavě byl založen v roce 1905 a právě letos oslaví významné kulaté výročí svého založení. Je tomu 110 let, kdy vznikl. A právě k tomuto významnému výročí připravují členové souboru Divoch výstavu fotografií.
„Na tuto připravovanou výstavu bychom si rádi zapůjčili od lidí jakékoli fotografie, které se týkají divadelního souboru v Chyňavě a jeho divadelních představení. Fotografie si naskenujeme a v pořádku vrátíme," žádá veřejnost za ochotnický divadelní spolek v Chyňavě Iveta Nejedlá.

Lidé mohou fotografie přinést do místní kovárny a nebo k chovatelce psů Renátě Grygarové.
„Výročí našeho spolku budeme slavit na podzim. Součástí oslav bude divadelní představení, divadelní bál a výstava fotografií, ze kterých pak necháme udělat brožuru," upozornila za divadelní soubor Divoch Renáta Grygarová.

Chyňavští ochotníci byli aktivní za první republiky a i po druhé světové válce podle všeho pokračovali v divadelní činnosti.
Výrazný zlom ale pro historii souboru znamenal příchod Věry Hrabětové, která se se svým manželem přistěhovala do Chyňavy někdy kolem roku 1960. Ta obnovila aktivní činnost ochotnického souboru a vedla ho spoustu let.

Od té doby je v Chyňavě ochotnický divadelní soubor stále činný. Nyní chyňavští ochotníci vystupují pod názvem Divoch.
V osmdesátých letech při něm fungoval i dětský divadelní soubor.