Už před časem zaznamenala Veronika Kočová z Osova první úspěch s filmem Domečkov lesních skřítků. Šlo o společné dílo spolužáků berounské pedagogické školy, které obdrželo cenu diváků v soutěži Vrážská kamera 2013. Letos přišel další a nepochybně zcela mimořádný úspěch v podobě hlavní ceny poroty v soutěži The Dark Room Film Festival 2015 v Brně.

Ve znamení žen

Tato soutěž je otevřenou platformou pro dialog umělců se společností a podporuje mladé tvůrce a lokální kulturu. Letos se festival konal především ve znamení žen tvůrkyň a promítalo se zde přes padesát snímků.

Jedenáctiminutový oceněný dokument Dá si někdo utopence, který získal hlavní cenu poroty, nese název autorské divadelní inscenace, která vznikla na motivy české historie, zejména pak událostí listopadu 1989, a představuje působení členů osovského ochotnického souboru Divadlo ze stodoly, jehož je Veronika dlouholetou členkou.

Dárek pro kolegy

Nyní je studentkou magisterského oboru Mediální studia a žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně. K jeho natočení ji přivedly specializované kurzy na škole a vznikl jako výstup k jednomu z nich.

„Stalo se tak pod vedením Rodriga Moralese, který ho na festival zařadil, a je dárkem pro kolegy z divadla," říká autorka, kterou příjemně překvapil a samozřejmě i velmi potěšil zájem nezaujatých diváků, kteří přímo jí osobně vyjadřovali svou spokojenost. I proto se rozhodla film na podzim přihlásit na Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě.

Ovšem nežije jenom filmem, je pro ni důležité studium a také příležitost pracovat jako projektový manažer Video Teamu firmy UNIFER. V budoucnu by se chtěla zabývat produkcí a má i další náměty na vlastní dokumenty. Přestože se jí nedostává tolik času, kolik by na všechny své bohaté aktivity potřebovala, nemíní dokumentaristiku opustit a zcela určitě se k ní zanedlouho opět vrátí.

Text: Marie Plecitá