Žáci praskoleské základní a mateřské školy se uplynulý pátek sešli na již tradiční akci s názvem Vynášení zimy a přivedení jara do vsi.

Sešli jsme se společně před místní základní školou. Naše pozvání přijali i někteří rodiče i prarodiče našich dětí. Průvod byl skutečně velkolepý. Nejstarší žáci nesli Moranu, kterou pro tento účel vyrobila paní vychovatelka M. Kahounová za asistence dětí ve školní družině. Školkové děti si nesly vlastnoručně vyrobené malé Morany. Cestou jsme zpívali lidové písničky pro lepší náladu. Skutečně se nám podařilo přivolat sluníčko, které nám svítilo na cestu.

Došli jsme za vesnici, kde jsme Moranu odstrojili. Do jejího obleku se ustrojila K. Matějková, která vedla průvod cestou zpět. Vystupovala zde v roli Léta nebo-li Anděly. Tento zvyk pochází ze Šumperska. Nesla v ruce květinu, která symbolizovala jaro. U potoka jsme říkali básničky, zpívali jsme a loučili jsme se se zimou. Celá akce se vydařila. Věříme, že našim dětem tyto zážitky zůstanou v paměti po celý život.