V témže roce se v Hudlicích narodil Josef Jungmann, nejslavnější žák naší školy. Navštěvoval ji v letech 1785-1787. Školní léta si budoucí chlouba národa zpestřovala různými chlapeckými radovánkami – např. zakázaným koupáním v řece Litavce, na něž vzpomíná ve svých Zápiscích. Roku 1869 přešla škola (později přejmenovaná na obecnou) pod správu obce a od tohoto data počítáme její výročí .

V současné době Jungmannova základní škola v Berouně poskytuje základní vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola je zaměřena zejména na výuku jazyků – anglického, německého, francouzského a ruského. Rozšířená výuka jazyků probíhá na škole od roku 1988. V posledních letech se klade větší důraz na výuku informatiky, ale i kvalitní všeobecné vzdělávání žáků.

Slavného jazykovědce Josefa Jungmanna si žáci naší školy připomínají pravidelně. Každým rokem podnikají žáci 5.tříd putování po Jungmannových stopách. Navštíví jeho rodný dům v Hudlicích, zjišťují a sbírají o něm informace a tvoří projekt. Letos se jim podařilo vytvořit i krásné napodobeniny Jungmannova domu.

Největší událostí uspořádanou ke 145.výročí Jungmannovy ZŠ byla bezesporu Školní akademie s podtitulem „Tajemství školní půdy“, která proběhla v květnu loňského roku. Všechny třídy a jejich učitelé pilně trénovali, zkoušeli a vymýšleli různá taneční či hudební vystoupení. Největší odměnou pro děti byl potlesk plně nabitého sálu Kulturního domu na Plzeňce.

V listopadu loňského roku se uskutečnilo „Setkání absolventů“. Bývalí žáci Jungmannovy základní školy se setkali s učiteli a předvedli jim své hudební, taneční či výtvarné nadání. Setkání bylo velmi příjemné, všichni si rádi zavzpomínali na uplynulá školní léta.

Co říci závěrem? Rádi bychom naší škole popřáli dalších mnoho let trvání, spokojené žáky, rodiče i učitele.

Autor: Kolektiv učitelů Jungmannovy ZŠ