Návštěvníci mají po tyto dny k dispozici pouze dva návštěvní okruhy. První prohlídkový okruh, což jsou Soukromé a reprezentační prostory císaře Karla IV. a 4. prohlídkový okruh. V něm je zahrnuta výstava Karlštejnského pokladu nazvaná Kultura císařského dvora Karla IV. Výstavu si prohlédne každý sám. Tento okruh je bez průvodce.

Národní památkový ústav připravil na hradě Karlštejn ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze výstavu unikátního tzv. karlštejnského pokladu přibližující kulturu císařského dvora. Karlštejnský poklad tvoří dva soubory zlatnických prací vesměs z druhé poloviny 14. století. První obsahuje reprezentativní kusy nádob na pití. Je zde například cyphus – zlacená miska.