Nový skvost pro kapli svatého Kříže

„Vlastně to bylo úplně první výběrové řízení, kterého jsem se v životě zúčastnil,“ podotkl šperkař a doplnil, že ani nepředpokládal, že se tak kdy stane. Příležitost napodobit skvost románského umění, zhotovený v Německu v 10. století, ho ale nenechala chladným. „I když vím, že to bude neobyčejně složité. Na tu práci se velice těším – a zároveň se jí bojím,“ připouští Urban, který se ve středu vypraví na první obhlídku do Hofburgu ve Vídni. Právě tam je historický unikát nevyčíslitelné hodnoty uložen. „Ředitelka klenotnice nám vyšla vstříc a budeme mít nadstandardní možnost prohlídky včetně fotografování. Originál ale do ruky nedostaneme; musí zůstat ve skleněné vitrince,“ řekl Deníku umělcův syn Jan Urban, který s tátou do Vídně poveze i vzorky různých materiálů, aby přímo na místě posoudili, čím nejlépe nahradit perly a drahé kameny. Imitaci emailů s vyobrazením starozákonních proroků a Ježíše Krista zase mají vyrobit umělcovi přátelé ze Slovenska. Základem kopie klenotu, který v originále váží 3,5 kg, se stane zlacené stříbro.

Práce na kopii, za jejíž pořízení kraj zaplatí 780 000 korun, má být dokončena v polovině příštího roku. Pak by říšská koruna měla být trvale uložena v kapli svatého Kříže ve Velké věži hradu Karlštejn. A kastelán Jaromír Kubů potvrzuje, že půjde o velmi významnou událost. „Od roku 2000 je součástí expozice kopie svatováclavské koruny, tedy té, kterou nechal vyrobit Karel IV. Její zhlédnutí bych označil za třešničku na dortu prohlídky Karlštejna,“ podotkl Kubů. Nově má tedy symbol české státnosti tyčící se nad údolím Berounky doplnit koruna, kterou Karel dostal – a která z něho udělala císaře. „A ta se stane skutečnou perlou a ozdobou expozice,“ naznačil kastelán, že se nového exponátu už nemůže dočkat.

Rozhádané politiky historie nespojí

Výroba kopie říšského klenotu, stejně jako pořádání „královského průvodu“, který připomíná každoroční převážení této koruny z Karlštejna do Prahy (kde byla v Karlově době vždy po Velikonocích ukazována věřícím), se ale stala i terčem politických půtek. Oponenti z ČSSD označují tyto akce jako propagaci hejtmana Petra Bendla (ODS), a to placenou z veřejných prostředků. Vypadá to, že se schyluje i k trestnímu oznámení. Lze přitom očekávat, že politické různice budou pokračovat. Členové zastupitelstva kraje totiž mají posoudit návrh na věnování koruny pořízené z peněz kraje hradu Karlštejn, tedy vlastně českému státu. Takové rozhodování se bez politických debat dozajista neobejde. „Spíš bych je vyzval, aby se přidali, než aby kritizovali,“ vzkázal Bendl oponentům.

Říšská koruna:
- byla vyrobena v Německu ve druhé polovině 10. století; je zhotovena ze zlata a zdobena drahými kameny a perlami; 4 z 8 destiček, z nichž je koruna zhotovena, pokrývá email s vyobrazením starozákonních proroků a Ježíše Krista; čelní a temenní destičku spojuje oblouk, nad čelem je umístěn kříž
- nepředstavovala jen odznak vládcovy moci a symbol státu, ale ve středověku byl vnímána především její duchovní rozměr – představovala prostředek sepětí panovníka s Kristem
- ke korunovacím se užívala od 10. století, naposledy byl korunován císařem František II. v roce 1792; zprvu se korunovace odehrávala v Římě, později na území Německa – nejčastěji ve Frankfurtu
- na Karlštejně byla uložena pět desetiletí za vlády Karla IV., jeho syna Václava IV. a dalšího syna Zikmunda Lucemburského; právě on ji dal před husitským nebezpečím odvézt do Uher a následně do Norimberka
- originál je uložen ve vídeňském Hofburgu, kopie jsou nyní k vidění v Cáchách, ve Frankfurtu nad Mohanem a na hradě Trifels v Porýní-Falci