Poté opět nasedl na koně a třistačlenný průvod se vydal vzhůru na nádvoří hradu, které bylo zaplněné do posledního místečka. Tam se králi představili v ukázkách boje šermíři, jenž vystřídaly ukázky historického tance. Svoje umění předvedli také kejklíři.

Bohatý program byl připraven i pro děti, pro dospělé nechybělo několik stánků s burčákem a řemeslný jarmark. Po oba dny bylo krásné počasí a pro 150 účinkujících byl odměnou nejen potlesk přítomného davu, ale i hojná účast.

Pavel Paluska