Berouňané určitě ocení, že se na fotografických snímcích mohou sami přesvědčit, jak se jednotlivá známá i méně známá zákoutí města v průběhu času měnila.¨

A je jen na jejich posouzení, zda současný stav je lepší, či nikoli. Výstavu si se zájmem prohlédli i místostarosta Berouna Ivan Kůs a bývalý ředitel Státního okresního archivu v Berouně Miloš Garkisch. Ten je zároveň autorem nové publikace o Berouně nazvané Beroun očima předků. Tato kniha byla během vernisáže v muzeu pokřtěna.