Hrubá výstavba kanalizace v Berouně končí. Roz〜kopané a neprůjezdné silnice by tak už neměly motoristům výrazněji ztrpčovat život. Od prvního července by se měla doprava ve městě totiž vrátit do normálního stavu. „Původní termín, který jsme měli do desátého června, jsme sice o několik týdnů překročili, ale to byl důsledek problémů s výstavbou kanalizace v Zahořanech. Kvůli nepokojům obyvatel okolních obcí jsme jejich uzavření museli ze zimy odsunout až na jaro. Přestože jejich uzavírka měla trvat až do konce srpna, od neděle zde pustíme veškerou dopravu,“ upozornil za sdružení firem podílejících se na výstavbě kanalizace v Berouně ředitel Milan Weisskopf.

Od července bude zprůjezdněna i silnice v ulici Za Městskou horou v Berouně. „Uzavřena zůstane pouze část plzeňské silnice v úseku mezi Berounem a Královým Dvorem, kde nám zbývá dokončit jen nějaké nedodělky. Počítám ale s tím, že zhruba od druhé poloviny července zprůjezdníme už i tento zbývající úsek hlavního tahu oběma městy,“ informoval Milan Weisskopf.

Skončí objížďkové jízdní řády

Obyvatelé Hudlic, Nového Jáchymova i Otročiněvsi už nebudou muset při cestě do Berouna a Králova Dvora absolvovat několikakilometrovou objízdnou trasu přes Svatou. „Po zprůjezdnění Zahořan budou naše autobusy jezdit podle původních jízdních řádů, které platily před jejich uzavřením. Obyvatelé Hudlic už nebudou moci nastupovat do autobusů na provizorní zastávce v horní části obce, protože se opět zprovozní původní zastávky,“ sdělil vedoucí odboru dopravy přepravní firmy Probo Trans Beroun Vladimír Káš.

Zbývá propojit kanalizační stoky

Od neděle se také zprovozní pro všechny autobusové linky městské hromadné dopravy zastávka U Zelených a Hlinky. Pracovníky dodavatelské firmy nyní zaměstná propojení jednotlivých kanalizačních stok, přípojek a oprav poničených povrchů komunikací. „Povrch silnic si musí po zahrnutí výkopů několik měsíců sedat. Teprve potom se může položit nový koberec,“ řekl vedoucí osobní dopravy Městského úřadu Beroun Jaroslav Adášek.

Všechny dokončovací práce by měly být hotovy do konce letošního roku. „Jsem spokojený, že je výstavba kanalizace u konce. Z obyvatel Berouna si nyní málokdo uvědomuje, jak velkým přínosem pro město bude. Mrzí mě jen, že stát nesplnil finanční závazky, které přislíbil v roce 2004. Našemu městu a Královu Dvoru tak způsobil dost velké problémy,“ okomentoval investiční akci starosta Berouna Jiří Besser.