Nejprve Bakus v podání Přemysla Landy požádal starostu města Petra Vychodila o zapůjčení práv na 24 hodin a faráře o posvěcení. A pak už králodvorský masopust začal naplno, včetně tance starosty s maskami.

Následného průvodu se zúčastnilo na dvě stovky lidí nejen z Králova Dvora, ale i širokého okolí. Muzika hrála, nechyběly tanečky, skvělá zábava, úžasně dobré jídlo a pití v hojné míře. Došlo rovněž na obvyklé vhození Morany do řeky Litavky.

Velký dík patří Spolku popovických holek, které se velkou měrou podílely na uspořádání masopustu a držení nedlouho nastolené tradice za podpory města Králův Dvůr.