Tak začíná letošní nabídka klubu Labe. Dále se návštěvníci mohou těšit na hudební seskupení Kluk z plagátu, skupinu Peshata. Vystoupí zde i Mirka Volfová.

Hořovické Labe v lednu nenabízí pouze hudební akce, nabídka je pestrá. Důkazem je beseda s názvem CHKO Brdy 2016. Tuto akci pořádá Městské kulturní centrum Hořovice ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Tématem bude nově vzniklá Chráněná krajinná oblast Brdy. Hosty budou vedoucí oddělení Správy CHKO Brdy 
a ředitel RP Střední Čechy.

Lednovou nabídku uzavře setkání s názvem Automat na filmy. Půjde o totální nasazení diváků a Buchet a loutek. Toto setkání se koná v pátek 29. ledna od 19.30 hodin.