Cena abonentní průkazky na všechny festivalové koncerty bude činit 550 Kč, cena vstupenky na jednotlivé koncerty bude 190 Kč. Koncerty potrvají od 
7. října do 11. listopadu. 

Těšit se můžete i na doprovodný program. Například 30. září se usktueční koncert učitelů ZUŠ Václava Talicha.