„Na vytvoření samotných výkresů pak ale mají čas až do konce dubna. Důležité ale je zaslat včas přihlášku,“ uvádí mluvčí radnice Pavla Švédová. Děti mohou zvolit libovolnou techniku výtvarné práce, omezen je formát A3. Výtvarné práce pak bude hodnotit porota. Každá zaslaná práce musí být na zadní straně opatřena formulářem, který bude na webových stránkách města.