Představí se zde soubor s názvem Musica pro Sancta Cecilia a děti z místní základní a mateřské školy.

Vystoupení zmíněného souboru je v Lochovicích spjaté se začátkem nového roku už řadu let. „Máme rádi rodinnou atmosféru, která zde vládne. Jsou zde milí lidé a příjemné prostředí,“ prohlásil za soubor Martin Vítek. Pořadatelé doporučují návštěvníkům teplý oděv. Vstupné je dobrovolné, výtěžek z novoročního setkání bude i v letošním roce věnovaný účinkujícím. 

Soutčástí hudebního setkání bude i Tříkrálová sbírka.