„Buďte pozdraveni moji věrní. Sám Bůh a patron českých vinařů Svatý Václav vedl kroky mé mezi vás. K mému sluchu doneslo se, že dnešního dne slavnostně vinobraní zahájíme," předstoupil před návštěvníky Karlštejnského vinobraní císař římský a král český Karel IV. a následně udělil souhlas k zahájení akce.

V historickém průvodu doprovodila Karla IV. jeho choť Eliška Pomořanská a stovky členů jeho doprovodu. V sobotu i v neděli se slavnostní průvod vypravil v odpoledních hodinách od místní vinařské stanice na hrad. Karlštejnské vinobraní zpestřila řada dobových hudebních vystoupeních. Cestu k hradu lemovaly dobové stánky s ukázkami řemesel.

A co Karlštejnské vinobraní pro obec znamená? „Pořádá ji Karlštejnské kulturní sdružení s naší spoluprací. Je to starost, ale jsme rádi, že se Vinobraní na našem území odehrává," sdělil starosta Karlštejna Petr Rampas.

Součástí Karlštejnského vinobraní byly i rytířské turnaje a původní muzikál Noc na Karlštejně. Na vinobraní se o víkendu vydaly tisíce lidí, někteří z nich využili i jízdu parním vlakem.

Pořadatelé připravili doprovodný program pro děti i dospělé. Například ti nejmenší našli atrakce i na dětském hřišti u místní školy.