Průvod vychází dnes z Radotína přes Černošice, Mokropsy až do Dobřichovic. V neděli pak bude průvod pokračovat na své cestě, a to přes Lety, Řevnice, Zadní i Hlásnou Třebaň na Hrad Karlštejn, kde budou korunovační klenoty uloženy.

Příjezd na hrad Karlštejn je plánován na neděli 7. června cca v 17:00 hodin.

Hlavních rolí v Průvodu Karla IV. se i letos zhostí členové Dobřichovické divadelní společnosti. V roli císaře a krále Karla IV. se již po druhé objeví Karel Král a královnu Alžbětu Pomořanskou opět ztvární Monika Vaňková.

Ve všech obcích a městech na trase průvodu bude připraveno slavnostní uvítání na počest císaře. Na Karlštejnském náměstí pak bude pro královský pár a dvořany připravena dobová hostina.