Návštěvníci se mohli seznámit nejen s jejich architekturou, ale i historií. Navíc si v mnohých případech prohlédli místa, která nejsou běžně přístupná. Například v osovském kostele sv. Jana Křtitele se malí i velcí návštěvníci podívali až do věže.

Než se lidé vypravili to této části kostela, zastavili se společně s Josefem Kozákem u sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Donáta. Na programu byla i pobožnost s Bavorskými litaniemi, kterou vedl Václav Frajer. Tématem jeho úvahy bylo odpuštění.

Zpestřením Noci kostelů v osovském kostele sv. Jana Křtitele byl hudební program, v rámci kterého se představili malí hudebníci pod vedením Petra Kafky, Václav Bolina i sbor Fabián. Zazněly skladby starých mistrů i současných autorů.

Kronikářka Marie Plecitá všem přiblížila historii obce Osov, tato část byla zaměřená na významné rody, zvláště na rod Kauniců. Přítomní také nahlédli do kronik obce Osov a mohli si prohlédnout výstavu rodu Schwarzenbergů nebo fotografie ze života farnosti.

Noc kostelů se konala například i v Berouně, Králově Dvoře, Hořovicích a Žebráku. Nechyběla večerní mše svatá, varhanní meditace či duchovní čtení. Na některých místech byla možnost rozhovoru s farníky či s knězem.