Jako je například střední pedagogická škola, konzervatoř a podobně. Studium hudebního nástroje je dnes dokonce jedním ze zjišťovaných doporučujících faktorů při různých konkurzech na místa manažerů a podobně. Studium hudebního nástroje dává podle vedení umělecké školy jistou záruku pracovní přesnosti, systematičnosti, vytrvalosti a kázně.

„Letošní absolventské koncerty se týkají prvního a druhého cyklu naší umělecké školy, a to sedmiletého a jedenáctiletého. Při letošních absolventských koncertech vystoupí celkem 27 žáků. Ve středu nás čeká poslední koncert," uvedla ředitelka Základní umělecké školy Václava Talicha Beroun Martina Rajtmajerová.