Bohatou tombolu losovali místostarostové města Jiří Oberfalzer a Jan Šilhavý za velkého přispění moderátora večera Zdeňka Vrby, který výhercům ceny předával. No a poté pódium a parket patřil hostu večera, zpěvačce Iloně Csákové, která sklízela jeden aplaus za druhým.

Pavel Paluska