Hudební a pěvecký večer zahájil v 19 hodin svým pěveckým vystoupením dětský sbor Lentilky ze SZUŠ Dr. Lidinské, pod vedením sbormistryně Taťany Bočkové. Dále se představilo duo japonských hráček na marimbu a klavír a několik skladeb zazpíval smíšený pěvecký sbor Tani Bočkové, Comodo, který slavil 10. výročí od založení. V druhé části večera zahrálo návštěvníkům jazzové uskupení Viktor Machač Quartet a kapela Tři dny na břiše.